எங்களுடைய அப்ப்ளிகேஷனை கீழேயே உள்ள இமேஜை கிளிக் செய்து google playstore இல் டவுன்லோட் செய்து கொள்ளுங்கள் நன்றி...!!!

Biometric Attendance System BAS - Installation Of Rd Service Enabled Setup For Windows Desktop Devices

Monday, September 16, 2019


Register Device (RD) Services:

UIDAI has introduced RD services in device installations as per latest security guidelines. Only those devices (vendors)
that are registered with UIDAI will be authenticated. To enable this facility, it is required to install RD Service tool and
BAS device driver updating tool in the windows system. After successful installation of both services, attendance
marking will be enabled. Present system will be discontinued in due course of time.
To further information - https://uidai.gov.in/images/resource/aadhaar_registered_devices_2_0_09112016.pdf

Pre-Requisites for BAS Setup:

1. BAS application will run on window 7 and above

2. BAS version 2.1.0.5 will support registered devices

3. Microsoft .Net framework 4.5 or higher version is required is your system.

4. Windows administrative privileges are required.

5. Antivirus software, if any, has to be disabled during installation process.

6. Biometric device serial number must be registered at Vendor Management Server (If device serial number
is not registered, please contact to vendor support).

7. Activation code will be required from nodal officer login.

8. Must be turn on your system location (GPS).

9. Should be correct date and time your system with Indian Time Zone.

Download here - Full file...


No comments:

Post a Comment

எங்களுடைய அப்ப்ளிகேஷனை கீழேயே உள்ள இமேஜை கிளிக் செய்து google playstore இல் டவுன்லோட் செய்து கொள்ளுங்கள் நன்றி...!!!

 

Sidebar One